Ostatnio na naszym forum

 • Specjaliści od skryptów
  Autor: Specters, napisano 2 listopada 2018 Przejdź
 • Problem z edytorem NCF w H5
  Autor: Specters, napisano 27 września 2018 Przejdź
 • Mody do Heroes V
  Autor: Hayven, napisano 18 września 2018 Przejdź

Ostatnio dodane mapy

 • Wielopole
  Autor: Tabris, dodano 17 września 2016 Zobacz
 • Gateway
  Autor: Hayven, dodano 22 marca 2016 Zobacz
 • Master of Disguise
  Autor: fiur, dodano 11 grudnia 2014 Zobacz

Brama

Talent ten umożliwia przywołanie na pole bitwy przez każdą z jednostek Inferno większej ilości stworów tego samego rodzaju. Jest to możliwe tylko raz na czas trwania każdej walki. Aby bohater mógł korzystać z tej umiejętności, musi poznać Bramę - od jej poziomu zależy ilość i rodzaj jednostek, jakie można przywołać.

Gracz może wybrać miejsce w którym mają się pojawić przywoływane jednostki. Potrzebują one jednej tury, żeby dołączyć do armii naszego bohatera oraz jeszcze jednej aby wykonać swój ruch. Przywołanie danej jednostki jest traktowane jako zwykła czynność, więc np. Imp przywołujący kolejne Impy nie może jednocześnie korzystać z Bramy i wykonać innej akcji. Jednostki przybyłe na pole walki za pomocą Bramy nie mają na sobie żadnych efektów, jakie mogą mieć jednostki je przywołujące np. czary wzmacniające czy klątwy. W momencie wybrania miejsca pojawienia się przywołanej jednostki, bohater nie może rzucać zaklęć, które miałyby zadziałać na nią, ponieważ nie jest ona jeszcze aktywną istotą w armii bohatera. Talent ten może być wspomagany przez budynek specjalny oraz inne umiejętności Lorda demonów.

Przywoływane jednostki zawsze znikają wraz z zakończeniem bitwy. Nie wliczają się one do armii herosa ani w otrzymane po bitwie doświadczenie.

W momencie, gdy przywołujący oddział ginie, przywołane stwory dalej pozostają na polu bitwy jednak gdy zginie ostatnia "główna" istota w armii bohatera, to wszystkie przywołane za pomocą Bramy jednostki znikają.

Umiejętność główna
Brama
Unikalny talent Lorda Demonów, Impy i Demony (oraz ich wcielenia wyższego rzędu) zdobywają umiejętność, dzięki której mogą przenieść się na piekielne równiny i sprowadzić stamtąd posiłki na pole bitwy. Każda jednostka może przejść przez wierzeje tylko raz podczas bitwy, zużywając tym samym 50% swojej inicjatywy. Powołane w ten sposób jednostki stanowią 30% przeniesionych i znikną tuż po zakończeniu walki.
Lepsza Brama
Unikalny talent Lorda Demonów, Impy, Piekielne Ogary Demony i Sukkuby (oraz ich wcielenia wyższego rzędu) zdobywają umiejętność, dzięki której mogą przenieść się na piekielne równiny i sprowadzić stamtąd posiłki na pole bitwy. Każda jednostka może przejść przez wierzeje tylko raz podczas bitwy, zużywając tym samym 50% swojej inicjatywy. Powołane w ten sposób jednostki stanowią 35% przeniesionych i znikną tuż po zakończeniu walki.
Ekspercka Brama
Unikalny talent Lorda Demonów. Wszystkie jednostki Inferno, za wyłączeniem Diabłów i Arcydiabłów zdobywają umiejętność, dzięki której mogą przenieść się na piekielne równiny i sprowadzić stamtąd posiłki na pole bitwy. Każda jednostka może przejść przez wierzeje tylko raz podczas bitwy, zużywając tym samym 50% swojej inicjatywy. Powołane w ten sposób jednostki stanowią 40% przeniesionych i znikną tuż po zakończeniu walki.
Wielkie Wierzeje
Unikalny talent Lorda Demonów. Wszystkie jednostki Inferno zdobywają umiejętność, dzięki której mogą przenieść się na piekielne równiny i sprowadzić stamtąd posiłki na pole bitwy. Każda jednostka może przejść przez wierzeje tylko raz podczas bitwy, zużywając tym samym 50% swojej inicjatywy. Powołane w ten sposób jednostki stanowią 45% przeniesionych i znikną tuż po zakończeniu walki.
Umiejętności podrzędne
Piekielny Ogień
Stworzenia znajdujące się pod kontrolą Lorda Demonów mają 30% szans na zadanie w trakcie ataku dodatkowych obrażeń od ognia wynoszących 10 * (siła czarów + 1). Piekielny Ogień czerpie manę od Lorda Demonów - 5 punktów za każdą aktywację tego talentu.
Znamię Potępionych
Bohater otrzymuje specjalną zdolność bojową pozwalającą mu atakować istotę wroga potężnym Znamieniem Potępionych, jeśli istota ta szykuje się do ataku, kontrataku lub rzucenia zaklęcia. Raz aktywowane Znamię Potępionych działa aż do końca bitwy i zabiera tylko 50% inicjatywy. Jeśli wybrany za cel nic nie robi lub tylko przemieszcza się nie atakując, Znamię nie odnosi żadnego skutku. Obrażenia są przeliczane tak, jakby bohater miał 3 poziomy więcej.
Pochłonięcie Ciał
Lord Demonów otrzymuje specjalną zdolność bojową, pozwalającą mu pochłaniać ciała zabitych stworzeń w celu odzyskania many. Pochłonięte ciała znikają z pola bitwy. Na każde 30 punktów życia bohater otrzymuje 1 punkt many. Maksymalna liczba punktów many nie może zostać przekroczona.
Zew Urgasha
Przenoszenie jest natychmiastowe.
Do góry